مارک : گارد ۱۴۰۰

ساخت : ایران

نوع گاز : مشتقات فلفل

حجم كپسول :۶۰  ميلي ليتر

وزن کپسول گاز : 58.5 گرم

 

 

 

 

افشانه دفاع شخصی KO

مارک : KO

ساخت : آلمان ( اورجینال)

نوع گاز : OC ( مشتقات فلفل )

حجم کپسول : 40 ميلي ليتر

وزن کپسول گاز : 47.7 گرم

 

 

 

 

  

افشانه دفاع شخصی Protect

مارک : Protect

ساخت : آلمان ( اورجینال)

نوع گاز : OC ( مشتقات فلفل )

حجم کپسول : 40 ميلي ليتر

 

 

 


 

 

مارک : NATO

ساخت : آلمان ( تحت لیسانس آلمان )

نوع گاز : CS ( اشک آور )

حجم کپسول : 40 

وزن کپسول گاز : 46.1 گرم 

 

 

 

 

 

 

افشانه دفاع شخصی KO fog

مارک : KO fog

ساخت : آلمان ( اورجینال)

نوع گاز : OC ( مشتقات فلفل )

حجم کپسول : 50 میلی ليتر

وزن کپسول گاز : 63.1 گرم

 

 

 

 

 

  

مارک :سی اس

ساخت : ایران

نوع گاز : اشک آور

حجم كپسول :۶۰  ميلي ليتر

وزن کپسول گاز : 58.5 گرم

 

 

 

 

  

مارک :تی جی اس

ساخت : ایران

نوع گاز : اشک آور

حجم كپسول :۶۰  ميلي ليتر

وزن کپسول گاز : 58.5 گرم

 

 

 

 

افشانه دفاع شخصي OC 5000

مارک : OC 5000

ساخت : آلمان

نوع گاز : OC ( مشتقات فلفل )

حجم کپسول : 63 ميلي ليتر

وزن کپسول گاز : گرم

 

 

 

 

 

افشانه دفاع شخصی Body Guard

مارک :  Body Guard

ساخت : چین ( تحت لیسانس  آمریکا )

نوع گاز : CS ( اشک آور )

حجم كپسول : 60 ميلي ليتر

 

 

 

 

 

افشانه دفاع شخصي BODY GUARD

مارک : BODY GUARD

ساخت : چین ( تحت لیسانس آلمان )

نوع گاز : CS ( اشک آور )

حجم کپسول : 40 ميلي ليتر

وزن کپسول گاز : 47 گرم

 

 

 

 

 

 

افشانه دفاع شخصي POLICE ACTION

مارک : POLICE ACTION

ساخت : آلمان ( اورجینال)

نوع گاز : CS ( اشک آور )

حجم کپسول : 40 ميلي ليتر

وزن کپسول گاز : 47 گرم

 

 

 

 

 

افشانه دفاع شخصی Police security

مارک : Police security

ساخت : ترکیه ( تحت لیسانس آلمان )

نوع گاز : CS ( اشک آور )

حجم كپسول : 64 ميلي ليتر

وزن کپسول گاز : 58.5 گرم

 

 

 

 

افشانه دفاع شخصي BODY GUARD

مارک : BODY GUARD

ساخت : اروپا

نوع گاز : CS ( اشک آور )

حجم کپسول : 40 ميلي ليتر

وزن کپسول گاز : 47 گرم

 

+ نوشته شده توسط مجتبی در سه شنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۸۷ و ساعت 12:25 |


Powered By
BLOGFA.COM